No. 3085] 용인시 수지구 성복동/ 유치원, 초등학교, 중학교가 근처에!/ 용서IC 5분, 서울 30분 이내/ 버스와 지하철까지/ 입지 최강자
가격문의(상세정보 참조)

분양가 : 9억 2천


-기본정보-

주구조 : 철근콘크리트

총층 : 3층


-주변정보-

버스/ 터미널 : 마을버스.광역버스        

학군 : 성서초,성서중 자차5분                        

인근도로편의성 : 용서IC 자차5분                        

지하철/철도 : 성복역


-면적정보-

대지면적 : 320m2/97평,도로20평,전용77평                        

건축면적 : 140.29m2/42.43평    

텃밭 있음


-기타정보-

룸수 : 4

욕실 : 3

오폐수 개별정화조

상수도 인입

주차 : 1

방향 : 동향

건축년도 : 2020

난방연료/ 방식 : 도시가스

▲TOP