[NO.8019/양지면 평창리] 양지 고급타운하우스 발트하우스 4차 샘플하우스&주택부지분양
가격문의(상세정보 참조)

샘플하우스 분양 : 22억
- 분양면적 : 312평
- 대지 : 200평
- 도로 : 112평
- 건축면적 : 91평
- 층수 : 지하1층, 지상2층
- 철근콘크리트RC


주택부지 : 7억1천~ (잔여5필지)

- 위치 : 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리
- 대지 : 맞춤설계
- 건축평수 : 맞춤설계
- 단지 내 커뮤니티 시설 有
- 양지 I.C 5분거리
- 개별설계 , 개별인테리어                                                                           


홈페이지 : http://waldhaus.co.kr/

문의하기

🏡 비슷한 매물 더보기

▲TOP